Termékek Menü
Itt jársz: > >

Á.Sz.F.

Általános Szerződési Feltételek (Á.Sz.F.)

Hatályos: 2017.01.01-től

 

Az Élvezz.hu webáruházban („Webáruház”) történő vásárlással, rendeléssel, illetve a www.elvezz.hu honlap bármely más módon történő használatával a Webáruház üzemeltetője és a vásárló, illetve a honlap felhasználója között („Vásárló”) szerződés jön létre. A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a Felek közötti szerződéses jogviszony részletes feltételeit, amelyet a Vásárló a Webáruház igénybevételével elfogad.

1. ÁSZF ELFOGADÁSA

1.1. Az ÁSZF elérhetősége: https://elvezz.hu/vasarlasi_feltetelek_5

1.2. Az ÁSZF a fenti elérhetőségen teljes terjedelmében, letölthető formátumban valamennyi Vásárló rendelkezésére áll. Az ÁSZF elfogadásáról a Vásárlónak nyilatkoznia kell, amelynek hiányában rendelés felvételére nincsen mód.

1.3. Vásárló elfogadja, hogy a Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, továbbá hogy a jelen ÁSZF teljes egészében a létrejött szerződés részévé válik.

2. ADATVÉDELEM

2.1. A Webáruház a vásárlásokkal, illetve a honlap felhasználásával kapcsolatos valamennyi adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag célhoz kötötten és a szükséges ideig kezeli. Az adatok kezelésének és védelmének részletes feltételeit a Webáruház Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

2.2. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhetősége: https://elvezz.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3

3. A WEBÁRUHÁZ

3.1. A Webáruház elérhetőségei

Honlap címe: www.elvezz.hu

Email: info@elvezz.hu

Telefon: H-Sz 8:30-18:30 +36-20-40-50-501

 

3.2. A Webáruház üzemeltetője („Üzemeltető”):

Rajnai István e.v.

Székhely: 2220 Vecsés, Jókai Mór u. 85.

Nyilvántartási szám: 50010736

Adószám: 67294398-2-33

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11742283-20041913

Adatkezelési azonosító: … VÁRUNK A HIVATALRA

Adatkezelési nyilvántartási szám: … VÁRUNK A HIVATALRA

                       

3.3. A Webáruház Ügyfélszolgálata a fenti telefonos és email elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére. A Webáruház kizárólag a fenti online felületen érhető el, fizikai üzlethelyiséget, illetve fizikai Ügyfélszolgálatot nem tart fenn.

4. VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

4.1. A Webáruház teljes tartalma kizárólag 18 éven felüli személyek által használható, amelyről a Vásárló a honlapra történő belépéskor nyilatkozni köteles. Ezen nyilatkozatáért a felelősséget teljes egészében Vásárló köteles vállalni. A 18. életévüket be nem töltött személyek a Webáruházat nem látogathatják, illetve nem vásárolhatnak, az ilyen személyekkel történő szerződéskötést az Üzemeltető kizárja.

4.2. A Webáruház bárki által, regisztráció nélkül igénybe vehető. A rendelés leadásának, illetve a vásárlásnak sem feltétele a Vásárló előzetes regisztrációja. Regisztráció hiányában a rendelés teljesítését követően a Vásárló és a rendelés adatait az Üzemeltető nem tárolja, ezért ahhoz kedvezmények sem kapcsolódnak.

4.3. A regisztrációra a Vásárló saját döntése alapján kerülhet sor, amelyhez az Üzemeltető a vásárlással kapcsolatos kedvezményeket tehet elérhetővé, különösen a jelen ÁSZF szerinti Hűségpontok rendszerét. A regisztrációhoz a Vásárlónak a következő adatokat kell megadnia: név, email, telefonszám, jelszó, szállítási és számlázási cím. A regisztrációt követően az Üzemeltető emailben értesítést küld a regisztráció megtörténtéről, valamint a Regisztrált Vásárló számára fiókot („Fiók”) nyit.

4.4. A Vásárló felelőssége a regisztráció során megadott adatok és a belépési jelszó bizalmas kezelése, hogy azok illetéktelen harmadik személy tudomására ne kerüljenek, amelyért az Üzemeltető a felelősségét kizárja. A regisztrált adatok helyességéért és valódiságáért a Vásárló felel, Üzemeltető a felelősségét a tévesen megadott, helytelen, elavult adatokból származó károkért kizárja.

4.5. A Vásárló a regisztráció törlését az Üzemeltető email címére küldött értesítéssel bármikor kérheti, amelyet az Üzemeltető haladéktalanul elvégez. A regisztráció törlésével az addig összegyűjtött, fel nem használt kedvezmények elvesznek és újabb regisztráció esetén sem élednek fel. A regisztráció törlése nem érinti a már leadott, folyamatban lévő rendelések teljesítését.

4.6. A Regisztrált Vásárló a Webáruház honlapján, a „Belépés” menüpontban a regisztrált email címének és jelszavának megadásával Fiókjába beléphet, amelynek segítségével vásárlását gyorsabbá teheti, illetve rendeléseiről és az elért kedvezményekről információt érhet el.

4.7. A Vásárló – a vásárlással, illetve regisztrációval egyidejűleg vagy attól függetlenül is – saját döntése alapján az Üzemeltető hírlevelére feliratkozhat. A hírlevélről a Vásárló az Üzemeltető email címére küldött értesítéssel bármikor leiratkozhat.

4.8. A Webáruházban vásárlásra kizárólag elektronikus úton van lehetőség. Telefonos és személyes rendelésfelvételt az Üzemeltető nem biztosít. A rendelésnek minimális értéke nincs. A rendeléskor megadott adatok helyességéért a Vásárló felel. A tévesen vagy helytelenül megadott adatokból, különösen a helytelen szállítási címből eredő károkat, illetve többletköltséget Vásárló viseli.

4.9. A Vásárló a Webáruház termékei közül a kiválasztott terméket a „Kosár” gomb megnyomásával a virtuális kosárba helyezheti. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét, beleértve a szállítási költséget. A Vásárló itt ellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A Kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. A rendelés elküldésére a „Pénztár” gomb, majd a szállítási és számlázási adatok kitöltését követően a „Megrendelés” megnyomásával van lehetőség.

4.10. A rendelés elküldése előtt a Kosár tartalma a Vásárló döntése szerint módosítható vagy törölhető. Az adatbeviteli hibák a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt javíthatóak. A „Megrendelés” gomb megnyomását követően a rendelés csak email keresztül a rendelésszám megadásával törölhető, az esetleges adatbeviteli vagy egyéb hibákat a Vásárló köteles az Üzemeltetőnek emailben haladéktanul jelezni, amelynek elmulasztásából eredő károkat Vásárló köteles viselni.

4.11. A rendelések feldolgozását az Üzemeltető folyamatosan végzi, de az legkésőbb a rendelés elküldését követő 1 munkanapon belül megtörténik. A rendelésről a Vásárló először egy automatikus értesítést kap a rendelés elküldéséről, amely azonban még nem jelenti a rendelés Üzemeltető általi elfogadását. A rendelés elfogadásáról és teljesítéséről valamennyi szükséges adattal, illetve annak elutasításáról az Üzemeltető a legkésőbb a rendelés elküldését követő 1 munkanapon belül visszaigazolást küld a Vásárló részére emailben. A Webáruházban elérhető termékekre vonatkozó készlet-, illetve raktár-információk a valóságtól eltérhetnek, amellyel kapcsolatban Üzemeltető a felelősségét kizárja. Amennyiben valamely megrendelt termék nem elérhető, a visszaigazolásban az Üzemeltető a Vásárlót erről tájékoztatja. A 0ft-on vagy 1-Ft-on kiírt termékek nem jelentenek ingyenes vásárlást, ilyen esetben előrendelhető termékekről van szó, a tényleges árról Vásárló köteles érdeklődni Üzemeltetőtől.

4.12. A Vásárló az elküldött rendeléséhez kötve van, mentesül azonban az ajánlati kötöttség alól, amennyiben a rendelés elküldését követő 1 munkanapon belül nem kapja meg az Üzemeltető visszaigazolását a rendelés elfogadásáról. Amennyiben Vásárló az 1 munkanapos határidőn túl, a visszaigazolás hiánya miatt a megrendelt termékre mégsem tart igényt, erről köteles az Üzemeltetőt haladéktalanul emailben értesíteni. Ennek elmulasztásából eredő valamennyi kár Vásárlót terheli. A Vásárló ilyen értesítésének hiányában Üzemeltető jogosult 1 munkanapon túl is a Vásárló rendelésének teljesítése iránt intézkedni.

4.13. A felek közötti szerződés a rendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás Üzemeltető általi elküldésével jön létre. A szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Amennyiben Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy („Fogyasztó”), a szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében egyben fogyasztói szerződésnek is minősül és arra a fogyasztói szerződésre irányadó rendelkezések is vonatkoznak.

5. TERMÉKEK

5.1. A Webáruház termékei szexuális segédeszközök, erotikus termékek, illetve egyéb drogériai és intim higiéniai termékek, amelyek kizárólag 18. életévüket betöltött személyek részére ajánlottak. A termékek gyermekek elől gondosan elzárandók.

5.2. A Webáruház honlapján valamennyi termék részletes leírása megtalálható. Az egyes termékek képei és leírása tájékoztató jellegűek, ezért a valóságtól eltérhetnek. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a termékképeknek a termékkel való pontos megegyezőségéért. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az elérhető termékkört bármikor módosítsa.

5.3. A termékek jellemzőire tekintettel a Vásárló tudomásul veszi, hogy a terméket az Üzemeltető – elsősorban higiéniai okokból és a Vásárlók érdekeinek szem előtt tartásával – nem cseréli ki, ideértve különösen a mérettel kapcsolatos indokokat is.

5.4. A Webáruház kizárólag új termékeket értékesít, amely a Vásárlók érdekeinek elsődlegessége alapján a gyártón és a vásárlásban közreműködő vállalkozókon kívül semmilyen más végső felhasználónál nem járt.

6. ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉLEK

6.1. Az árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek az egyes termékek részletes leírásában találhatók. Az árak bruttó árak, amelyek az általános forgalmi adót tartalmazzák, nem tartalmazzák azonban a szállítási költséget. A szállítási költséget a rendeléskor a Kosár automatikusan felszámítja.

6.2. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az árakat bármikor megváltoztassa. Az árváltoztatás a már visszaigazolt rendeléseket nem érinti. Visszaigazolásként a rendelés összeállításáról szóló e-mail a mérvadó, az automatikusan küldött rendelésösszesítő nem számít visszaigazolásnak.

6.3. A fizetésre készpénzes utánvéttel, illetve banki előre utalással van lehetőség, amelyet Vásárló a rendelés elküldésekor köteles a rendelésben megjelölni. Vásárlónak a fizetési mód megváltoztatására a rendelés elküldését követően, a csomag feladásáig áll módjában, melyet e-mailben vagy telefonon kell értesítenie Üzemeltetőt. A csomag feladását követően a fizetési mód megváltoztatására nincs mód. Készpénzes utánvét esetén a rendelés teljes vételárát Vásárló köteles az Üzemeltető megbízásából eljáró futárszolgálat munkatársának a csomag átvételekor megfizetni. Banki előreutalás esetén a Vásárló köteles a rendelés teljes vételárát az Üzemeltető bankszámlájára átutalással megfizetni, a közleményben feltüntetve azonosítóját. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető banki előre utalás esetén a csomag megküldése iránt csak a teljes vételár bankszámláján történt jóváírását követően intézkedik. A Webáruházban bankkártyás fizetésre egyelőre nincs lehetőség.

6.4. Banki előre utalás esetén az Üzemeltető elektronikus számlát állít ki, amelyet a Vásárló email címére küld meg a teljesítéstől számított 8 napon belül. Utánvétes fizetési mód esetén vagy papír alapú számla lesz megtalálható a csomagban, azzal együtt kerül kézbesítésre. Amennyiben nincs a csomagban papír alapú számla, úgy Üzemeltető elektronikus számlát állít ki, amelyet Vásárló e-mail címére küld meg, amikor beérkezett az utánvét teljes összege Üzemeltető bankszámlájára a megbízott futárszolgálattól.

6.5. Az Üzemeltető nagyobb mennyiségben történő rendelés esetére lehetőséget biztosít egyedi csomagajánlat igénylésére. Az egyedi csomagajánlat a Kosár „Egyedi csomagajánlat kérése” menüpontjának alkalmazásával kérhető. Az Üzemeltető legfeljebb 2 munkanapon belül emailben értesíti a Vásárlót az egyedi csomagajánlatról, illetve annak elutasításáról. Egyedi csomagajánlat kérése esetén a rendelést az Üzemeltető kizárólag abban az esetben teljesíti és a felek közötti szerződés akkor jön létre, ha a Vásárló a megküldött egyedi csomagajánlatot emailben elfogadja. Amennyiben a Vásárló 2 munkanapon belül az egyedi csomagajánlatra elfogadó nyilatkozatot nem tesz vagy az értesítésre nem válaszol, az Üzemeltető jogosult a rendelést a Vásárló további értesítése nélkül törölni. A már elküldött rendelésekkel kapcsolatban utólagosan egyedi csomagajánlat kérésére nincs lehetőség.

7. ÁRGARANCIA

7.1. Az Üzemeltető a termékekkel kapcsolatban ún. árgaranciát („Árgarancia”) vállal. A jelen ÁSZF szerinti Árgarancia az Üzemeltetőnek azon kötelezettségvállalását jelenti, hogy ha a Vásárló a kiválasztott termékkel mindenben azonos (különösen azonos gyártótól származó, azonos típusú) terméket más, Magyarországon elérhető, online webáruházban kedvezőbb áron talál és erről az Üzemeltetőt emailben értesíti, az Üzemeltető megvizsgálja, hogy az adott Vásárló számára tesz-e ajánlatot az adott terméknek a listaárnál kedvezőbb áron történő eladására. Az Üzemeltető a kedvezőbb árajánlat megtételére nem köteles. Az Árgarancia nem vonatkozik más webáruházakban akciós vagy készletkisöprő termékekre. Az Üzemeltető a Vásárlót minden esetben értesíti a döntéséről. Az Árgaranciát a Vásárló kizárólag a rendelés elküldését megelőzően jogosult kérni az Üzemeltetőtől, a rendelés elküldését követően a termék ára nem módosítható.

8. AJÁNDÉK

8.1. Üzemeltető minden vásárláshoz ajándék síkosító mintát ad. Ez minden esetben rendelésenként egyedileg kerül megállapításra, darabszámuk és típusuk függ a rendelés végösszegétől és a rendelt termékek felhasználási módjától.

9. HŰSÉGPONTOK

9.1. A Regisztrált Vásárlók részére az Üzemeltető a jelen ÁSZF rendelkezései szerint a rendelések után automatikusan hűségpontot („Hűségpont”) ír jóvá és tart nyilván a Regisztrált Vásárló Fiókjában, amelyeket a Vásárló a következő vásárlásai során érvényesíthet a jelen ÁSZF szerint. A Hűségpontokat és azok felhasználási idejét a Regisztrált Vásárló a belépést követően Fiókjában bármikor ellenőrizheti.

9.2. Az Üzemeltető a Regisztrált Vásárlónak minden vásárlása után automatikusan a rendelés forintban meghatározott összértékének – a szállítási díjat nem számolva – 5 %-ának megfelelő Hűségpontot ír jóvá. A Hűségpontok jóváírása kizárólag abban az esetben történik meg, ha a Vásárló a csomagot átvette. A lemondott vagy át nem vett csomagok után Hűségpont jóváírása nem történik. A szállítási díj után, illetve akciós vagy egyedi csomagajánlatú termékek vásárlása után Hűségpontot az Üzemeltető nem ír jóvá.

9.3. A Hűségpontokat a Vásárló a jóváírástól számított 1 éven belül elküldött rendeléssel, a következő vásárlásai során tetszőlegesen használhatja fel bármely termékre. A Hűségpontokat a Pénztár „Fizetési mód” menüpontjában kiválasztással használhatja fel a Vásárló akként, hogy 1 Hűségpont felhasználása esetén a fizetendő összegből 1 forint automatikusan levonásra kerül. A Hűségpontok készpénzre nem válthatók. A Hűségpontok a jóváírást követő 1 év elteltét követően nem használhatók fel, azokat az Üzemeltető további értesítés nélkül törli.

10. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

10.1. A megrendelt terméke(ke)t a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. vagy a Magyar Posta Zrt. („Futár”) futárszolgálat szállítja ki és kézbesíti a Vásárló által megadott szállítási címre. Az Üzemeltető kizárólag magyarországi címre kézbesítteti a termékeket a jelen ÁSZF szerinti szállítási díjakon. Külföldre történő kézbesítés esetén a szállítás feltételeit az Üzemeltetővel a rendelést megelőzően egyeztetni kell, ennek hiányában az Üzemeltető a Magyarországon kívüli kézbesítésre nem köteles. A kézbesítés részletes feltételeire a Futárszolgálatok általános üzleti feltételei és az adatvédelemre vonatkozó szabályai irányadóak.

10.2. Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a csomag kézbesítésére legkésőbb a rendelés visszaigazolását követő második munkanapon sor kerüljön. Üzemeltető kizárja a felelősségét azzal kapcsolatban, ha a fenti szállítási határidő betartására bármely okból nincs lehetőség. Ilyen esetben a Vásárlót emailben értesíti a szállítás várható időpontjáról. Az Üzemeltető a rendelések feldolgozását munkaidőben folyamatosan végzi, az adott munkanapon 9:30-ig visszaigazolt rendelések jellemzően aznap kerülnek átadásra a Futárnak annak érdekében, hogy a kézbesítés az azt követő munkanapon megtörténhessen. Az adott munkanapon 9:30 után visszaigazolt rendeléseket jellemzően a következő munkanapon kerülnek átadásra a Futárnak. A Vásárló tudomásul veszi, hogy banki előre utalással történő fizetés esetén a csomag csak a teljes vételár Üzemeltető bankszámláján történt jóváírását követő munkanapon kerül átadásra a Futárnak.

10.3. A Vásárló szállítási címnek olyan címet köteles megadni, amelyen a csomagot munkanapokon, munkaidőben át tudja venni. Sikertelen kézbesítési kísérlet esetén a Futár a megadott telefonszámon érdeklődik vagy értesítést hagy a következő munkanapi kézbesítésről. A szállítási cím valótlanságával, helytelenségével vagy elégtelenségével kapcsolatban felmerülő károkért Vásárló felel.

10.4. Üzemeltető a rendelést visszaigazoló emailben tájékoztatja a Vásárlót a csomag számáról, amelynek segítségével a Futár online csomagkövető rendszerében a csomag aktuális helyzetét ellenőrizheti.

10.5. A szállítás díját a Vásárló köteles a megrendelt termékek vételárán felül, azzal egyidejűleg rendelésenként megfizetni. A szállítás díját a Kosár automatikusan számítja fel. Az Üzemeltető 12.000,- Ft összértékű rendelés esetén szállítási díjat nem számít fel.

10.6. A szállítási díjak:

2.999,- Ft-ig történő rendelés esetén:

GLS Házhozszállítás: 1.790 Ft

GLS Csomagpont: 1.690 Ft

Posta Házhozszállítás: 1.690 Ft

Postán maradó, COOP és MOL postapont: 1.590 Ft

Posta Csomagautomata: 1.490 Ft

3.000,- Ft és 11.999,- Ft közötti rendelés esetén:

GLS Házhozszállítás: 1.290 Ft

GLS Csomagpont: 990 Ft

Posta Házhozszállítás: 990 Ft

Postán maradó, COOP és MOL postapont: 890 Ft

Posta Csomagautomata: 790 Ft

12.000,- Ft fölötti rendelés esetén: ingyenes

10.7. A Vásárló köteles a csomag átvételekor annak sértetlenségét és tartalmát ellenőrizni és a Futár részére az átvételről átvételi elismervényt aláírni. A sérült vagy hiányos csomagot a Vásárló köteles a Futárnak az átvételkor jelezni és erről jegyzőkönyvet felvenni. Ennek hiányában az Üzemeltető a csomag sértetlenségével vagy hiánytalanságával kapcsolatos kifogást nem fogad el. A Vásárló a csomag átvételével igazolja, hogy az külsőleg és tartalmában megfelelt a rendelésének.

10.8. Valamennyi termék diszkrét és teljesen jelöletlen, méretétől függően barna kartondobozban vagy légpárnával bélelt borítékban kerül kézbesítésre. A csomagoláson semmilyen felirat, jel, név vagy bármely más adat nem utal a csomag tartalmára.

11. ELÁLLÁSI JOG

11.1. Amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormány rendelet rendelkezései szerint a Vásárló jogosult a távollévők között megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállni. Az elállási jog a Fogyasztót a szerződéskötés és a termék átvételének napja között is megilleti. A fenti jogszabály alapján nem illeti meg indokolás nélküli elállási jog a Fogyasztónak nem minősülő Vásárlót.

11.2. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Webáruház termékeinek többsége (különösen a szexuális segédeszközök, fehérneműk és egyéb erotikus ruházat, drogériai és kozmetikai termékek, krémek, stb) egészségvédelmi és higiéniai okból a felbontást követően nem küldhetők vissza, ezért az elállási jog felbontást követően ezekkel kapcsolatban nem gyakorolható. A Fogyasztó elállásra kizárólag a Webáruház azon termékeivel kapcsolatban jogosult, amelyek egészségügyi és higiéniai szempontból kockázatot nem jelentenek (különösen erotikus társasjátékok, egyéb party kellékek, stb), illetve amelyeknek eredeti gyári csomagolását még nem bontotta fel. Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető a Vásárlók érdekében a csomagok felbontatlanságát szigorúan ellenőrzi és amennyiben bármely kétség felmerül a bontatlansággal kapcsolatban vagy a csomag felbontása nem zárható ki, abban az esetben a Fogyasztó elállási jog gyakorlására nem jogosult.

11.3. A Fogyasztó az elállási jogát az Üzemeltetőhöz címzett nyilatkozattal, a termék átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. A Fogyasztó elállási nyilatkozatát a jelen ÁSZF mellékletét képező minta felhasználásával vagy bármely más, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtételével gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló akár postai úton írásban, akár elektronikus úton (email) megküldheti az Üzemeltető részére. Határidőben történt megküldésnek minősül, ha a Fogyasztó írásbeli nyilatkozatát legkésőbb a határidő utolsó napján az Üzemeltető részére legalább ajánlott küldeményként postára adta vagy egyéb módon az Üzemeltetőnek megküldte. Az elállási nyilatkozat határidőben történt megérkezését az Üzemeltető a Fogyasztónak emailben visszaigazolja. Az Üzemeltető arról is értesíti a Fogyasztót, ha elállási jog az adott termékre vonatkozóan nem illeti meg.

11.4. Elállás esetén a Fogyasztó köteles az átvett terméket vagy termékeket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül az Üzemeltetőnek visszaküldeni. A Fogyasztó a visszaküldés postai költségeit viselni köteles. Az Üzemeltető utánvétes csomagot nem vesz át, az ebből eredő valamennyi jogkövetkezmény Fogyasztót terheli. Az elállással kapcsolatban a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

11.5. Az Üzemeltető az elállás esetén köteles a Fogyasztónak visszatéríteni a termék vagy termékek teljes vételárát, beleértve a szállítási díjat is. Az Üzemeltető jogosult bármilyen fizetési mód alkalmazására, amellyel azonban a Fogyasztónak többletköltsége nem merülhet fel. Az Üzemeltető jogosult a visszatérítendő összeget mindaddig visszatartani, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

12. SZAVATOSSÁG

12.1. Hibás teljesítés esetén a Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vásárló köteles a hiba felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 hónapon belül azt Üzemeltetőnek bejelenteni. A bejelentés késedelméből eredő károkért a Vásárló felelős. A kellékszavatossági igény kizárólag olyan hiba miatt érvényesíthető, amely az átvétel időpontjában fennállt.

12.2. A Vásárló hibás teljesítés esetén - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve ha annak teljesítése lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményezne, továbbá arányos árleszállítást igényelhet, a hibát az Üzemeltető költségére kijavíthatja vagy kijavíttathatja vagy a szerződéstől elállhat, ha a kijavítást vagy kicserélést az Üzemeltető nem vállalt, annak nem tud eleget tenni vagy a Vásárló ahhoz fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

12.3. A szavatossági igényt a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési időn belül érvényesítheti. Amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minődül, a szavatossági igényét a Fogyasztó az átvételtől számított 2 éven belül érvényesítheti. A szavatossági igény érvényesítéséhez a hiba pontos megjelölése és a számla bemutatása is szükséges.

12.4. Amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül, a Fogyasztó - választása szerint - termékszavatossági igényt is érvényesíthet a termék gyártójával szemben, ideértve a termék forgalmazóját is. A Fogyasztó kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Fogyasztó köteles a hibát a gyártóval haladéktalanul, de legkésőbb 2 hónapon belül közölni. A gyártót a termékszavatosság a forgalomba hozataltól számított 2 éves jogvesztő határidőn belül terheli.

12.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webáruház nem értékesít olyan terméket, amelyre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Kormány rendelet hatálya kiterjedne, azért Vásárlót jótállás a termékekkel kapcsolatban nem illeti meg. Az Üzemeltető a termékekért jótállást nem vállal.

13. FELELŐSSÉG

13.1. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Webáruház használatával kapcsolatban a Vásárlónál felmerülő technikai hibákért és kommunikációs problémákért.

14. PANASZOK

14.1. A Vásárló jogosult a panaszát az Üzemeltető bármely elérhetőségén bejelenteni. Az Üzemeltető a telefonon bejelentett panaszt lehetőség szerint nyomban kivizsgálja és erről feljegyzést készít. Amennyiben erre nincs lehetőség, illetve az írásban bejelentett panaszra legkésőbb a panasz bejelentését vagy kézhezvételét követő 30 napon belül írásban válaszol. A panasz elutasítása esetén annak indokairól a Vásárlót tájékoztatja.

14.2 Üzemeltető tájékoztatja a Fogyasztót, hogy panaszával vagy igénye érvényesítésével más utat is igénybe vehet, különösen panaszát a fogyasztóvédelmi hatóságnak bejelentheti, a fogyasztóvédelmi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, illetve igényét bírósági úton érvényesítheti.

15. RAKTÁRKÉSZLETEN KÍVÜLI TERMÉKEK

15.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben Üzemeltetőnek az adott termék nincs raktárkészleten, rendelés esetén a Vásárló érdekében az Üzemeltető intézkedik az adott termék nagykereskedelmi megrendelése  iránt. A gyorsabb kiszolgálás érdekében ilyen esetben a terméket a nagykereskedő az Üzemeltető kérésére közvetlenül küldi meg Futár útján a Vásárló részére. Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy ilyen esetben a terméket a nagykereskedő adja át a Futárnak a jelen ÁSZF szállítási feltételei szerint és állítja ki a számlát. Vásárló tudomással bír arról, hogy ilyen esetben a termékkel kapcsolatos elállási, szavatossági és egyéb jogait Üzemeltetővel szemben gyakorolhatja. Az Üzemeltető a hozzá beérkezett nyilatkozatokat ilyen esetben haladéktalanul továbbítja az illetékeseknek és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló jogainak gyakorlását elősegítse.

15.2. A raktárkészleten kívüli termékek rendelése esetén is a Webáruház árai és szállítási díjai irányadók. Az Üzemeltető a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel a termék nagykereskedelmi megrendelése során a Vásárló érdekében és javára jár el.

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16.1. A felek közötti szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés nyelve a magyar.

16.2. A jelen ÁSZF-hez magatartási kódex nem tartozik, illetve magatartási kódex a felek jogviszonyára nem irányadó.

16.3. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosítsa. A módosítások a Webáruház honlapján történt közzétételtől hatályosak és az azt követően létrejött jogviszonyokra terjed ki.

16.4. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megkötött szerződéseket az Üzemeltető nem iktatja, ezek utólag nem hozzáférhetők, ezért nem minősülnek írásban megkötött szerződésnek. Vásárló elfogadja, hogy a rendeléseket Üzemeltető elektronikusan automatikusan tárolja a rendelés teljesítése érdekében, azonban saját Fiókjában kizárólag a Regisztrált Felhasználók tudják a rendelés teljesítését követően is visszakeresni.

16.5. A termék feletti tulajdonjog a vételár teljes kiegyenlítésével száll át a Vásárlóra.

16.6. A Webáruház honlapján elhelyezett valamennyi tartalom szerzői jogi oltalom alatt áll, amelynek jogosultja az Üzemeltető. Harmadik személy nem jogosult a Webáruházban szereplő bármely tartalmat vagy annak egy részét az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül bármely módon felhasználni.

 

 
 

 

Melléklet

 

 

Elállási nyilatkozatminta

 

Címzett:

 

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: